Dijagnostika

Computer-DiagnosticDijagnostika kvara je jako bitna kod servisiranja kompjutera. Pravilnom dijagnostikom rešavamo pola posla, s obzirom da se dobar deo servisa u kasnijoj fazi svodi na zamenu neispravne komponente.

Škorpion nudi i uslugu samo dijagnostike bez servisa, tako da možete dobiti procenu cene kompletnog servisa. Ukoliko servis odradite kod nas, cena dijagnostike se oduzima od cene rada servisa. Cena pritom ugrađenih komponenti ostaje nepromenjena.

Cena: 600-1500 din.

Saveti:

  • Ukoliko niste sigurni u kvar, možda je najbolje da uradite prvo dijagnostiku.
  • Ako ne možete da uradite dijagnostiku sami, pozovite “Škorpion” i mi ćemo Vam pomoći u tome.